ZÁVODNÍ
PNEUMATIKY

           

ZÁVODNÍ MOTOCYKLOVÉ PNEUMATIKY DUNLOP

informace o sortimentu i cenách podáme na vyádání

info @ michl-motorsport.cz

motocyklové
automobilové
download

Pi objednávkách mete získat slevu:
 

- objednávka nad 50 000 K === 5% sleva
- objednávka nad 100 000 K === 7% sleva
- objednávka nad 200 000 K === 10% sleva
- objednávka nad 400 000 K === cena bude stanovena individuáln

 

Zmna cen vyhrazena.
 

Zboí je rezervováno po dobu splatnosti faktury. Neuhrazení faktury ve lht splatnosti opravuje prodávajícího k odstoupení od prodeje.
 
kontakt